شیوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • Booster BSC-806
  نیم‌نگاه

  Booster BSC-806

  ۰ تومان

  خازن 6 فاراد شرکت بوستر مدل BSC-806   مشخصات دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه
 • Booster BSC-808
  نیم‌نگاه

  Booster BSC-808

  ۰ تومان

  خازن 8 فاراد شرکت بوستر مدل BSC-808   مشخصات دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه
 • Booster BSC-810
  نیم‌نگاه

  Booster BSC-810

  ۰ تومان

  خازن 10 فاراد شرکت بوستر مدل BSC-810   مشخصات دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه
 • bsc-812
  نیم‌نگاه

  Booster BSC-812

  ۰ تومان

  خازن 12 فاراد شرکت بوستر مدل BSC-812   مشخصات دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه
 • systemkade-mba-11000
  نیم‌نگاه

  MBA-11000

  ۰ تومان

  خازن 11 فاراد شرکت ام بی آکوستیک مدل MBA-11000 دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه
 • systemkade-mba-4700
  نیم‌نگاه

  MBA-4700

  ۰ تومان

  خازن 4.7 فاراد شرکت ام بی آکوستیک مدل MBA-4700 دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه
 • systemkade-mba8700
  نیم‌نگاه

  MBA-8700

  ۰ تومان
  5 از 5

  خازن 8.7 فاراد شرکت ام بی آکوستیک مدل MBA-8700 دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه
 • Premier PRC-704
  نیم‌نگاه

  Premier PRC-704

  ۰ تومان

  خازن 4 فاراد شرکت بوستر مدل PRC-704   مشخصات دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه
 • Premier PRC-705
  نیم‌نگاه

  Premier PRC-705

  ۰ تومان

  خازن 5 فاراد شرکت پریمیر مدل PRC-705   مشخصات دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه
 • prc-710
  نیم‌نگاه

  Premier PRC-710

  ۰ تومان

  خازن 10 فاراد شرکت پریمیر مدل PRC-710   مشخصات دارای کنترل از راه دور قابلیت ساپورت 1 تا 3 عدد…

  ناموجود
  مقایسه